نوشته ها با برچسب : ارتقا دانش

امضاء تفاهم همکاری با جامعه ی قالب سازان ایران

امضاء تفاهم همکاری با جامعه ی قالب سازان ایران شرکت ZXprinter3D و جامعه ی قالب سازان ایران تفاهم همکاری امضاء کردند. به گزارش روابط عمومی جامعه قالبسازان ایران تفاهم نامه همکاری “جامعه قالبسازان ایران” به نمایندگی آقای محسن فقیهی و شرکت  “ZXPRINTER 3D” به نمایندگی آقای حامد عزیز زاده به امضاء طرفین رسید. موضوعاتی شامل…

ادامه مطلب