فروش پرینتر سه بعدی

انواع پرینترهای سه بعدی

HERMES X1

قیمت تماس تلفنی
ابعاد چاپ 35*25*25

دیدن محصول

HERMES X3

قیمت تماس تلفنی
ابعاد چاپ 65*55*55

دیدن محصول

HERMES X2

قیمت تماس تلفنی
ابعاد چاپ 50*40*40

دیدن محصول

HERMES

توقف تولید

دیدن محصول

ساخت آمریکا

اطلاعات محصول

فروش پرینتر سه بعدی MAKERBOT 5G

ساخت آمریکا

اطلاعات محصول

پرینتر سه بعدی MAKERBOT Mini


ساخت آمریکا

اطلاعات محصول

فروش پرینتر سه بعدی MAKERBOT 2X

ساخت آمریکا

اطلاعات محصول

فروش پرینتر سه بعدی MAKERBOT Z18

ساخت آمریکا

اطلاعات محصول
پرینتر سه بعدی Umbriel 200x

UMBRIEL 200X

قیمت تماس تلفنی
ابعاد چاپ 20*20*20

دیدن محصول

UMBRIEL 450X

قیمت تماس تلفنی
ابعاد چاپ 45*45*45

دیدن محصول
پرینتر سه بعدی Umbriel 1000x

UMBRIEL 1000X

قیمت تماس تلفنی
ابعاد چاپ 100*100*100

دیدن محصول

UMBRIEL 300X

قیمت تماس تلفنی
ابعاد چاپ 30*30*30

دیدن محصول
پرینتر سه بعدی Umbriel z1

UMBRIEL Z1

قیمت تماس تلفنی
ابعاد چاپ 26*30*22

دیدن محصول

MONSTER 300X

قیمت تماس تلفنی
ابعاد چاپ 30*30*30

دیدن محصول

HERCULES 400Xl

توقف تولید

دیدن محصول

HERCULES 200X

توقف تولید

دیدن محصول

MONSTER 450X

قیمت تماس تلفنی
ابعاد چاپ 45*45*45

دیدن محصول