image چاپگر سه بعدی بتن image چاپگر سه بعدی و چاپ شکلات

ساخت مجسمه پرینتر سه بعدی

ساخت مجسمه پرینتر سه بعدی

در یکی دیگر از همکاری های پیشگامانه بین جهان چاپ سه بعدی و هنر موزه ی سلطنتی در بلژیک صاحب یک نمونه ی چاپ شده از ونوس مجسمه ی بسیار قدیمی و باستانی شد. هدف موزه نشان دادن کاربرد فن آوری در کار های هنری و تاریخی می باشد.

ساخت مجسمه پرینتر سه بعدی

مجسمه را با پرینتر سه بعدی بسازید…

مجسمه ی اصلی ونوس که تنها ۷/۲ سانتی متر است و ۱۰ گرم وزن دارد وموقعیت یک زن در حال رقص میباشد. اصل این مجسمه در موزه ی وین می باشد که به لطف ساخت مجسمه پرینتر سه بعدی و اسکنر سه بعدی کپی آن در موزه ی بلژیک نیز قرار داده شده است.

دنیای ساخت مجسمه پرینتر سه بعدی دنیای بزرگ و رویایی میباشد، چرا که ما ایده های خود را به واقعیت تبدیل میکنیم و از شکلی که در ذهنمان ساخته ایم یک ماکت درست میکنیم و میتوانیم ایده و آنچه که در ذهنمان است را لمس کنیم. چاپگر سه بعدی می تواند اتفاقات یا لحظه هایی را که گذشته و قابل بازگشت نیست را برای ما بازسازی کند حال میتواند آن اتفاق تاریخی باشد و یا یک خاطره ی شیرین در زندگی ما باشد. ساخت مجسمه پرینتر سه بعدی قدرت خود را در ساخت ماکت نشان داده ماکت هایی که تصویر یک جنگ تاریخی یا یک شهر تاریخی را نشان میدهد.

شاید بگویید هرکسی میتواند ماکت بسازد اما آیا ساخت ماکت یک شهر یا یک جنگ با تمام جزئیات کار آسانی‌ست. پرینتر سه بعدی میتواند این کارایی را داشته باشد که شما هر وقت که بخواهید بتوانید به سهولت یک ماکت با جزییات بسازید.

در واقع شما دستور میدهید که ایده ای که دارید ساخته شود و پرینتر سه بعدی اطاعت میکند. فکر نمیکنم ساخت یک ماکت به صورت فردی اینقدر لذت بخش باشد. پرینتر های سه بعدی در حال ایجاد انقلابی بزرگ هستند. انقلابی که همه را وابسته ی خود کنند ، یعنی روزی میرسد که اینقدر وابسته به این دستگاه میشید که نداشتن آن برایتان دشوار خواهد بود.

خلاصه مقاله
ساخت مجسمه پرینتر سه بعدی
نام مقاله
ساخت مجسمه پرینتر سه بعدی
توضیح
ساخت مجسمه پرینتر سه بعدیدر یکی دیگر از همکاری های پیشگامانه بین جهان چاپ سه بعدی و هنر موزه ی سلطنتی در بلژیک صاحب یک نمونه ی چاپ شده از ونوس مجسمه ی بسیار قدیمی و باستانی شد. هدف موزه نشان دادن کاربرد فن آوری در کار های هنری و تاریخی می باشد.مجسمه ی اصلی ونوس که تنها ۷/۲ سانتی متر است و ۱۰ گرم وزن دارد وموقعیت یک زن در حال رقص میباشد. اصل این مجسمه در موزه ی وین می باشد که به لطف ساخت مجسمه پرینتر سه بعدی و اسکنر سه بعدی کپی آن در موزه ی بلژیک نیز قرار داده شده است.
نویسنده
انتشار دهنده
ایکس پرینتر سه بعدی
لوگو انتشار دهنده
نوشته های مرتبط
  • همه موارد
  • نویسنده
  • دسته بندی
  • تگ