نوشته ها با برچسب : کامپوزیت

قطعه چاپ سه بعدی کامپوزیتی
فناوری چاپ سه بعدی کامپوزیت

فناوری چاپ سه بعدی کامپوزیت فناوری چاپ سه بعدی کامپوزیت:توسعه دهنده فناوری چاپ سه بعدی کامپوزیت ، دارای اجزای مولد قدرت چاپ سه بعدی برای شرکت فناوری انرژی است. با استفاده از فرآیند اختصاصی چاپ سه بعدی فیبر مداوم کامپوزیت های پیوسته (CF3D) ، شرکا توانستند قطعات ژنراتور را با کاهش شدید هزینه و کاهش…

ادامه مطلب