نوشته ها با برچسب : کاربرد چاپگرهای سه بعدی در دندان پزشکی

کاربرد چاپگرهای سه بعدی در دندان پزشکی
کاربرد چاپگرهای سه بعدی در دندان پزشکی

کاربرد چاپگرهای سه بعدی در دندان پزشکی چاپگرهای سه بعدی در دندان پزشکی : طی یک دهه گذشته، صنعت دندانپزشکی با چاپگرهای سه بعدی متحول شده است . چندین کاربرد مختلف از اصلاح دندان های شکسته گرفته تا راحت تر ساختن نخ دندان ایجاد شده است . چاپ 3 بعدی هم در مطب دندان پزشکی…

ادامه مطلب