آرشیوها

پزشکی

پرینتر های سه بعدی در پزشکی نیز به کمک بیماران آمده اند پرینتر های سه بعدی بسته به متریالی که استفاده میکنند میتوان در تمامی عرصه های پزشکی استفاده کرد. پرینترهای سه بعدی که از مواد اولیه مناسب استفاده کنند میتوانند قطعاتی را چاپ کنند که در درون بدن از آنها استفاده کرد و این…

ادامه مطلب