آرشیو ماهانه : جولای 2018

بانک اطلاعاتی خصوصیات فیلامنت ها

بانک اطلاعاتی خصوصیات فیلامنت ها یک وب سایت جدید چاپ سه بعدی , یک بانک اطلاعاتی چاپ مرکب با تنظیمات ساده برای مواد چاپ سه بعدی طراحی کرده است . این بانک اطلاعاتی شامل تنظیماتی برای انواع رشته ها از مارک های متفرقه است . شروع به کار با چاپ سه بعدی می تواند به…

ادامه مطلب