گزیده ای از مشتریان

allah-xprinter3d

اسامی که در زیر آورده شده اند تنها گزیده ای از مشتریان این مرکز می باشند و صرفاً جهت آشنایی شما عزیزان با صنایعی که در حال حاضر از این تکنولوژی استفاده مستمر و مهم دارند آورده شده است.

 

xprinter3d-customer