پاسخ به : رزین طلا سازی

#5999 پاسخ

serto3d

رزینی که در طلا سازی استفاده میشود رزین castable و یا رزینی با قابلیت قالب گیری است که بعد از پرینت سه بعدی به راحتی در سیلندر قرار میگیرد و بسته بع برند کیفیت طلا ی خارج شده از سیلندر را به شما میدهد